GJADC ( बृहत्तर जनकपुर)

जनकपुरधाम, मधेश प्रदेश | gjadcjnk2055@gmail.com
  +९७७-०४१-५२४०३०
प्राकृतिक सम्पदा हाम्रो सबको सम्पति हो, सबै जना यसको सरक्षण गरौँ | प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गरेर भावी पुस्तालाई सुन्दर धर्ती हस्तान्तरण गरौँ

सम्पर्क

वृहत्तर जनकपुरक्षेत्र विकास परिषद्

फोन :- ०४१-५२४०३० ,

०४१- ५२२९५१

फ्याक्स : ०४१- ५२२९५१

Email:- gjadc.jnk@gmail.com

URL:- old.gjadc.org.np